Integritetspolicy på vår webbplats

 

Introduktion
Du befinner dig just nu på www.linemarknordic.dk, en hemsida som tillhör E. Marker A/S (CVR [Org.nr]:33188218).


Cookies
Webbplatsen använder ”cookies”, d.v.s. små textfiler som sparas i webbläsaren på din dator, mobil eller platta. Dessa cookies har till uppgift att göra det lättare för dig att använda webbplatsen; detta genom att komma ihåg inställningar, lösenord o.s.v. Cookies kan inte innehålla skadlig kod, som exempelvis virus. Det är möjligt att radera cookies eller blockera dem i dina webbläsarinställningar.

Om du raderar eller blockerar cookies kommer webbplatsen inte längre ihåg ditt lösenord och de inställningar du valt. Webbplatsen innehåller också cookies från Google Analytics, Hotjar och Facebook. Vi använder dessa cookies för att samla in information om hur (hur ofta och hur länge) våra besökare använder hemsidan och våra annonser. Det innebär att vi kan anpassa hemsidan mer specifikt efter användarnas behov. Alla data samlas in anonymt och de används inte för andra syften än för att förbättra hemsidan och annonserna. Webbplatsen innehåller länkar och knappar som hänvisar till tredje parts hemsidor. Det kan till exempel handla om nätverkstjänster på Facebook och Instagram. I det ögonblick du klickar på sådana länkar eller knappar lämnar du vår webbplats och därmed är dessa tredje parter ansvariga för den information som samlas in via cookies.

 

Personuppgifter
Personuppgifter är alla typer av uppgifter som på något sätt kan relateras till dig. När du använder vår webbplats samlar vi in och behandlar en rad sådana uppgifter. Det sker till exempel när du får tillgång till eller använder vårt innehåll, om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, läser hemsidans innehåll eller fyller i ett kontaktformulär via webbplatsen.

Vi samlar normalt in och behandlar följande typ av information: teknisk information om din dator, platta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk placering samt vilka sidor du klickar på. Om du själv ger ditt uttryckliga samtycke till det, och själv knappar in informationen behandlas dessutom namn, telefonnummer, e-postadress och text som skrivits i kontaktformuläret. Det sker oftast i samband med en anmälan till nyhetsbrev eller ifyllande av kontaktformulär.

Vi sparar enbart sådana personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser gentemot dig.

 

Säkerhet
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att se till att dina uppgifter inte oavsiktligt eller i strid med lagen raderas, offentliggörs, tappas bort, försämras eller kommer till ovidkommande personers kännedom, missbrukas eller i övrigt behandlas i strid med lagstiftningen.

 

Syfte
Informationen används för att identifiera dig som användare och för att ge dig tillgång till information om tidigare köp, för att registrera dina köp samt för att kunna leverera de tjänster du har efterfrågat, till exempel utskick av nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och vårt innehåll.

 

Period under vilken vi sparar informationen
Informationen sparas under det tidsrum som lagen tillåter, och vi raderar den när den inte längre är nödvändig. Periodens längd beror på informationens karaktär och anledningen till att vi sparar den. Det är därför inte möjligt att ange en generell tidsram för när informationen raderas. Information i förbindelse med en order kommer dock att hanteras enligt gällande dansk lagstiftning, och sparas därför, efter avslutad affär, i 5 år + löpande räkenskapsår.

 

Vidarebefordan av personuppgifter
Vi kan vidarebefordra dina personuppgifter till våra anställda, till chefer, försäkringsbolag, professionella rådgivare, agenter, leverantörer eller underleverantörer, allt efter vad som rimligtvis är nödvändigt med avseende på de syften som beskrivs i denna policy.

Vi kan vidarebefordra dina personuppgifter till varje medlem av vår företagsgrupp, allt efter vad som rimligtvis är nödvändigt med avseende på de syften som beskrivs i denna policy.

Vi kan vidarebefordra dina personuppgifter:

  1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
  2. i samband med pågående och framtida rättsprocesser;
  3. för att etablera, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (häribland leverans av information till andra med avseende på att förebygga bedrägeri eller minska kreditrisken);
  4. till köparen (eller den potentiella köparen) av varje verksamhet eller tillgång som vi säljer (eller överväger att sälja); och
  5. till varje person som vi med rimlighet anser kan vända sig till domstol eller annan behörig myndighet för att begära att dessa personuppgifter ska lämnas ut och det, enligt vår rimliga uppfattning, är högst troligt att en sådan rättsinstans eller myndighet skulle kunna besluta om att personuppgifterna ska lämnas ut.

 

Hantering av personuppgifter
Med undantag för de förhållanden som är angivna i denna policy vidarebefordar vi inte under några omständigheter dina personuppgifter till tredje part.

  1. Personuppgifter som vi behandlar i visst syfte kan inte sparas längre än vad som krävs för aktuellt syfte.
    Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt sparar vi dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:
  2. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag; 2. om vi anser att dokumenten kan vara relevanta för en pågående eller framtida rättsprocess och 3. för att etablera, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (häribland att ge information till andra för att förebygga bedrägeri samt för att minska kreditrisk).

 

Insyn och klagomål
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Dessutom kan du när som helst invända mot att dina uppgifter används. Du kan även återkalla ditt samtycke till att dina uppgifter behandlas. Om de uppgifter om dig som behandlas är felaktiga har du rätt att få dem korrigerade eller raderade. I sådant fall vänder du dig till Jesper Gade Nissen: jesper@emarker.dk.

 

Utgivare
Webbplatsen ägs och publiceras av:

E. Marker A/S
Okslundvej 8
6330 Padborg
CVR [Org.nr]: 33188218
Tlf. nr.: +45 74670808
info@emarker.dk
www.emarker.dk